zahlavi_para3

Parní lokomotivy  3                                                                                          1 2 3 4

364.0

Rakouská řada 910 z r. 1916, do r. 1918 vozila rychlíky Vídeň - Děčín po tratích bývalé Rakouské  severozápadní dráhy (za 7,5 hodiny bez přepřahu!), u ČSD většinou pro dálkové osobní vlaky a lehčí rychlíky (Praha - Č. Třebová - Břeclav, Praha - Znojmo, Pardubice - Liberec), za války u DR s rychlíky a osobními vlaky (Cheb - Děčín - Drážďany, K. Vary - Chomutov - Děčín - Liberec). Dosloužily v r. 1957.

364.0

375.0

Kdo z kluků-drážních fandů všeho věku a postavení by neznal tenhle stroj... Rakouská řada 310 pro těžké rychlíky z r. 1911, dnes by se řeklo vlajková loď drah. U ČSD z rozhodujících výtopen vozila mezinárodní a důležité vnitrostátní rychlíky na všech hlavních tratích, po r. 1945 přešla na osobní vlaky. V provozu do r. 1955, 375.007 stojí v Národním technickém muzeu v Praze, v Rakousku je muzejní provozuschopná 310.23. Znázorněné provedení s výstrojí tlakové brzdy, tendrem 923.1 a novými dýmničními dveřmi odpovídá stavu kolem r. 1930, byly však spřahovány i s tendry 621.0, 727.0, 815.0, 818.0, 821.0 a  923.0.

375.0

387.0

„Mikádo“, další velký pojem historie ČSD. Prvních 6 kusů bylo vyrobeno ještě bez „uší“ v r. 1926, v l. 1930-1935 se vyrábělo znázorněné provedení (s kouřovými plechy už z výroby, v černém nátěru a s tendrem 923.0), všeobecně známá poslední série včetně muzejní 387.043 se svařovaným tendrem 930.1 pochází z r. 1937 (zelený nátěr byl zaváděn od r. 1935 a do konce provozu už nebyl obnovován). Další používané tendry: 923.1, 930.0, po r. 1945 také 935.0 a 1, do této doby spadá i výměna komína za dvojitý Kylchap. Z rychlíkové dopravy, kde vystřídala ř. 375.0, postupně v 50. a 60. letech přešla  na dálkové a těžké osobní vlaky i nákladní rychlíky, v provozu až do r. 1974.

387.0

400.1

Rakouská lokálková řada 478 z r. 1885, v traťovém provozu u ČSD leckde (Plešivec, Velké Meziříčí, Smržovka, Přelouč, Pečky, Čelákovice) do r. 1945, na posunu až do r. 1964.

400.1

403.2

Je to k nevíře, ale tyto archaické lokomotivy Pražsko-duchcovské dráhy  ř. BU IV, později 77 z roku 1884 o indikovaném výkonu nějakých 480 k (360 kW) dokázaly v počtu pouhých 8 kusů až do příchodu silnější řady 73 (414.0) zvládat veškerou dopravu uhelných i osobních  vlaků na Moldavské dráze na sklonech až 38‰. Na svém místě ve výtopně Hroby se udržely až do r. 1938 (to už většinou na posunu, ale vyjížděly i na trať jako postrky). A to ještě není všechno: V r. 1938 po záboru Sudet prožily něco jako znovuzrození, když je říšské dráhy DR předisponovaly do Suchdola nad Odrou, odkud do r. 1944 vyjížděly nejen na tamní  lokálky, ale občas se podívaly i na hlavní trať až do Opavy a slezské Ratiboře. Dosloužily na posunu v r. 1955.

403.2

411.0

Vyráběna od r. 1876 jako standardní nákladní lokomotiva pro Rakouskou severozápadní dráhu, u ČSD do r. 1950 v traťové službě, pak do r. 1962 u posunu. 411.019 zachována jako  muzejní.

411.0

413.1

Bývalá řada IVa Buštěhradské dráhy vyrobená v 5 kusech  r. 1909 pro nákladní dopravu, po r. 1924 přešla na posun, kde přežila až do r. 1965. Stav na obrázku odpovídá 30. létům - již s výstrojí tlakové brzdy.

413.1

414.4

Vyráběna 1894 - 1900 pro rakouskou Společnost státní dráhy, u ČSD 1918-1938 v traťové nákladní službě v Meziměstí, pak na posunu až do r. 1966. Jako muzejní se dochovaly 414.404 a 414.407.

414.4

421.0

Vyrobena v r. 1908 - 1909 na posun a pro lokálky, u ČSD v Nových Zámkách, Čáslavi, Kutné Hoře i jinde, do r. 1960 zrušena.

421.0

422.0

Dříve rakouská řada 178 z l. 1898-1924 postupně nahrazovala na obtížných lokálkách řady 310.0 a 320.0 hlavně v nákladní dopravě. Postupem času dostala tlakovou brzdu a většinou i nový komín - viz druhý obrázek. Ze 105 ks převzatých v r. 1918 k ČSD se do dneška dochovalo v Čechách a na Slovensku 6 strojů, z toho 2 provozní.

Poznámka: Původní obrázek © Nexus.

422.0H

422.0K

423.0

Další významnou kapitolou dějin provozu na československých (nejen) lokálkách je řada 423.0 z let 1921 - 1947. V průběhu výroby cekem 231 ks ve všech čs. lokomotivkách docházelo ke konstrukčním i vzhledovým změnám, obrázky zachycují typy z let 1921-1930. Jezdily všude, na Slovensku často s nákladními vlaky i na dnešních hlavních tratích, které tehdy měly lehký svršek. U ČSD vydržely až do samého konce parního provozu v r. 1980, dodnes se zachovalo 5 strojů, z toho 3 jako provozuschopné. 

Poznámka: Také tyto obrázky jsou úpravou původních od Nexuse.

423.009 

423.009

423.057

423.057

423.0128

423.0128

434.0

Rakouská řada 170 z r. 1897, původně pro rychlíky (!) přes Arlberg, nejpočetnější řada převzatá r. 1918 k ČSD, kde zpočátku ovládala rozhodující podíl těžké nákladní dopravy. V l. 1924 - 1947 probíhaly postupné rekonstrukce na 434.2, která se dochovala jako muzejní. Zbytek původní řady dosloužil u posunu r. 1955.

434.0

(zpět na rozcestník)         (předchozí parní lokomotivy)       (další parní lokomotivy)

(zpět na úvod)