zahlavi_osobni

Osobní vozy

Rychlíkové vozy rakouského původu

Původem rakouské 4nápravové rychlíkové vozy z počátku 20. století, u ČSD až do 50. let.

ABa 1-6

ABa 1-6

Ca 4-55

Ca 4-55

BCa 2-8692

BCa 2-8692

Rybáky

2nápravové rychlíkové vozy rakouského původu s 1nápravovými podvozky soustavy Rybák. ČSD je používaly ve 20. a 30.  letech v soupravách rychlíků Brno - Domažlice v řazení 354.1 nebo 354.7-D-Ce-ABe-Ce.

Ddo 6-49

Ddo 6-49

ABe 1-4050Ce 3-8400

           ABe 1-4050                  Ce 3-8400

Be, BCe, Ce rakouské

2nápravové rakouské osobní vozy standardní konstrukce z přelomu 19. a 20. století, u ČSD v provozu do 40. let na hlavních tratích, později ustoupily na lokálky, kde vydržely až do 60. let. Obrázky znázorňují prodlužování rozvoru ze 6,7 až na 8 m, v konstrukci ústup od dřeva k oceli, postupný vývoj od plynového k elektrickému osvětlení, od sací k tlakové brzdě. Tisícové série těchto a následujících dokonalejších vozů představovaly v l. 1918 - 1938 základ inventáře ČSD pro osobní vlaky zejména v českých zemích.

Ce 3-49zCe 3-49

                                   Ce 3-49                

Ce 3-5

Ce 3-5

BCe 2-66BCe 2-65

               BCe 2-66                 BCe 2-65     

Ce 3-4Ce 3-44

                  Ce 3-4                 Ce 3-44

Be 2-13Be 2-14

                Be 2-13                  Be 2-14

Ce československé

Pokračování výroby předchozích typů již probíhalo v režii československých vagónek. Tlaková brzda, elektrické osvětlení a nové větrače LP jsou již samozřejmostí, poslední série od r. 1931 mají kovové rámy oken.

Ce 3-21Ce 3-22

                  Ce 3-21                     Ce 3-22

Bi, BCi, Ci rakouské

2nápravové „velkoprostorové“ rakouské osobní vozy s plošinami, standardní provedení z přelomu 19. a 20. století, z hlediska konstrukce a vývoje pro ně platí přibližně totéž, co pro vozy s představky popsané výše.

Bi 2-2000Bi 2-7660

                  Bi 2-2000                  Bi 2-2660

BCi 2-7000BCi 2-7660

                 BCi 2-7000                BCi 2-7660

Ci 4-20Ci 4-23

                  Ci 4-20                       Ci 4-23

Ci 4-0

Ci 4-0

Ci československé

Pokračování výroby těchto vozů v ČSR, zprvu částečně ještě podle rakouských výkresů. Po roce 1918 jimi byly dotovány hlavně válkou postižené slovenské tratě.

Ci 3-92Ci 3-97

                  Ci 3-92                      Ci 3-97

Služební vozy pro osobní vlaky

Vozy Dd (částečně ještě rakouského původu) a zpočátku i rakouské Ddy byly nedílnou součástí souprav osobních vlaků i některých rychlíků na hlavních tratích. Vozy Ddk sloužily na hlavních i místních drahách.

Dd 6-40Dd 6-41

                    Dd 6-40                  Dd 6-41

Ddk 6-36Ddk 6-37

                      Ddk 6-36           Ddk 6-37

Ddy 6-4806

Ddy 6-4806

Starší a převzaté vozy

Tak takovouhle „směsku“ bylo možno potkat na tzv. hlavních tratích 2.řádu až do začátku 30. let. Vozy převzaté většinou ještě za Rakousko-Uherska při zestátňování velkých soukromých drah byly řazeny do souprav, kde byl každý vůz jiného původu i vzhledu.  

Ciy 4-4875Ci 4-1305

                    Ciy 4-4875           Ci 4-1305

Ci 4-1208Ce 3-4000

                    Ci 4-1208              Ce 3-4000

Cey 3-86

Cey 3-86

„Pětiokeňáky“

Archaické vozy z 80 - 90. let 19. století. Po různých úpravách, některé ještě s olejovým osvětlením, často bez záchodu a/nebo bez brzdy, většinou se sníženými vozovými třídami, dosloužily převážně do konce 2. světové války na lokálkách, ale i jako posilové vozy na hlavních tratích, ve víkendové rekreační dopravě apod.  Některé přešly po r. 1928 i k motorové trakci.

Ci 4-1398Ci 4-1342Ci 4-1320

         Ci 4-1398          Ci 4-1342          Ci 4-1320

Ci 4-2572

Ci 4-2572

Vozy místních drah

Standardní osobní vozy rakouských lokálek používané v českých zemích i v době ČSD v soupravách DF, 1xBCi, 1-2xCi až do r. 1928, pak se vozy BCi rozprchly i na jiné tratě, Ci vydržely na svých místech až do 40. let. Klasické pro smíšené soupravy 20. let s lok. 310.0, 320.0, 422.0, 313.4 apod. Část vozů Ci 4-17 a Cl 4-59 přešla po r. 1928 k lehké motorové trakci.

                     BCi 2-75             BCi 2-76

                      Ci 4-15                Ci 4-18

Ci 4-17

Cl 4-59

DF

K lokálkovým soupravám byly na vybranou hned 3 varianty služebně-poštovních vozů.

DF 6-71DF 6-73DF 6-77

            DF 6-71          DF 6-73           DF 6-77

Osobní vozy Buštěhradské dráhy

Ukázka standardních osobních vozů Buštěhradské dráhy z přelomu 19. a 20. století. Zde již v úpravě ČSD, kde jezdily na osobních vlacích většinou na svých domovských tratích (domovské stanice Bubny, Smíchov, Chomutov) až do 40. let. 

Be 2-15BCe 2-6710

                       Be 2-15          BCe 2-6710

BCe 2-6694Ci 4-41

                     BCe 2-6694         Ci 4-41

Ddk 6-3838

Ddk 6-3838

Rychlíkové vozy Buštěhradské dráhy

Tyto vozy sloužily u Buštěhradské dráhy na rychlících a spěšných vlacích od konce 19. století, u ČSD přešly do osobní dopravy. Na svou dobu výjimečné délkou i rozvorem, jsou ukázkou úrovně konstrukční práce Ringhofferovy vagónky na Smíchově i  pokrokovosti technického vedení Buštěhradské dráhy.

Ddy 6-4861Cey 3-8850

              Ddy 6-4861                   Cey 3-8850

Ce 3-6833Bey 2-1980

                Ce 3-6833                   Bey 2-1980

Podvozkový služební vůz Buštěhradské dráhy

Tři 4nápravové služební vozy Buštěhradské dráhy, u ČSD pod čísly   Da 6-5410 - 12.  Řazeny v soupravách lázeňských rychlíků do Karlových Varů, kde BD používala shodné konstrukce 4nápravových rychlíkových vozů jako rakouské státní dráhy.

Da 6-5410

Služební vozy pro nákladní vlaky

Služební vozy pro nákladní vlaky z počátků ČSD.

D 6-05D 6-1D 6-0

                D 6-05          D 6-1            D 6-0

Krátké poštovní vozy

Krátké poštovní vozy z počátku 20. století, v provozu na hlavních tratích i některých lokálkách.

Fk 5-17Fk 5-14

                       Fk 5-17             Fk 5-14

Poštovní vůz Ústecko-teplické dráhy

Unikátní poštovní vůz  pro rychlíky ÚTD z r. 1898, u ČSD označený Fy 5-0902, který se dochoval v provozu až do r. 1962. Byl přidělen do Chomutova, takže se dobře hodí k soupravám osobních vozů Buštěhradské dráhy.

Fy 5-0902

Podvozkový poštovní vůz

4nápravový poštovní vůz Fa 5-20 z r. 1921, u ČSD v rychlících i dálkových osobních vlacích.

Fa 5-20

(zpět na rozcestník)                                                                                              (zpět na úvod)                                       

Poznámka pro zájemce o historii Buštěhradské dráhy: Lokálka Group Rokycany vydala v r. 2001 publikaci nestora českých železničních modelářů Vladimíra Zusky „Osobní vozy Buštěhradské dráhy“. Z ní autor těchto stránek čerpal většinu údajů.