zahlavi_nakladni

Nákladní vozy

Kryté vozy

Standardní rakouské zavřené vozy Zl a Z smíšené stavby z přelomu 19. a 20. století a navazující vylepšená řada Z vyráběná v Československu v mnohatisícových sériích až do konce 20. let. U ČSD tvořily základ vozového parku do r. 1945, dosluhovaly však ještě koncem 80. let a dodnes některé slouží pro pomocné účely dráhy.

Zl 1-88Z 1-52Z 1-1

         Zl 1-88            Z 1-52               Z 1-1

 

Zav 2-29000

Ojedinělý 4nápravový zavřený vůz Rakouských státních drah z počátku 20. století.

Zav 2-29000
M 2-44

Vůz pro přepravu drobných domácích zvířat z počátků ČSD.

M 2-44
ZZdv 2-24

Dvojice velkoprostorových vozů z roku 1932. Sloužily jako spěšninové, poštovní nebo pomocné služební vozy.

ZZdv 2-24
Fakultativní vozy

Pod tímto zvláštním označením se skrývá řada vozů Zsb 2-35 z let 1931-32. Byly deponovány v desítkách kusů např. v Praze - Vršovicích (1935 107 ks, 1936 148 ks) a měly po příslušném vybavení sloužit především pro tvorbu sanitních vlaků v očekávaném válečném konfliktu. V mírových podmínkách se používaly jako spěšninové nebo pomocné služební vozy, bývaly často řazeny i do přeplněných víkendových osobních vlaků na „Posázavském pacifiku“. Více viz literatura.

Zsb 2-35

Vozy pro přepravu uhlí

Standardní uhláky ČSD z let 1900 - 1918 (vozové skupiny 2 a 4, dřevěné boční klapky) a 1918 - 1929 (vozová skupina 7, ocelové boční klapky). Vozy jsou upraveny z obrázků, které má na svém webu Venca. (Úpravy zachycují zmíněné klapky a vývoj rozměrů, zejména zkracování ložné délky a rozvoru.) Více k historii vozů na přepravu uhlí viz citace literatury pod touto tabulkou.

U7_brzdaU7_brzdaU7_bez_brzdyU2_brzdaU4_brzdaU4_bez_brzdy

Ul 6-68

Rakouský uhlák z přelomu 19. a 20. století.

Ul 6-68Ul 6-68

  Rakouské vysokostěnné vozy

Rakouské vysokostěnné vozy V a Vk z přelomu 19. a 20. století, u ČSD standardní až do začátku 30. let pro přepravu řeziva, kulatiny, řepy, písku, štěrku  apod.

V 4-18Vk 4-30

                   V 4-18               Vk 4-30

Vk 4-30Vk 4-30

Vk 4-30

V 4-18V 4-18

V 4-18

Vysokostěnné vozy čs. konstrukce

Vysokostěnné vozy z poloviny 20. let.

Vtd 4-705

Vtd 4-705

Vtd 4-70Vtd 4-70

Vtd 4-70

Uz 5-859

Vůz pro přepravu vápna, kostí, koksu apod. z období počátků ČSD.

Uz 5-859

Nízkostěnné vozy s klanicemi

Vozy rakouského původu z r. 1901.

Nd 3-391Nd 3-391

Nd 3-391

Nd 3-396

Nd 3-396

Oplenové vozy

Oplenové vozy pro přepravu dlouhého dříví z počátku 20. století.

Ot 9-275Ok 9-246Ok 9-246

       Ot 9-275                  Ok 9-246

Ok 9-246Ok_dl_drivi

Ok 9-246

Ot_dl_drivi

Ot 9-275

Vozy pro přepravu piva

Rakouské chladicí vozy  pro přepravu piva, zde již ve stavu, jak byly provozovány u ČSD, a v barvách pivovarů používaných po roce 1918.

Lp_StaropramenLp_Prazdroj

Lp 511206       Lp 510339

Lp_HanušoviceLp_Moravia

Lp 510053       Lp 510000

Historii a vývoji rakouských a československých vozů na přepravu uhlí z konce 19. a první třetiny 20. století, pro mladší generaci „nepamětníků“ včetně vysvětlení značení vozů, pojmů jako vozová skupina apod., je věnována následující literatura:

Ing. Zdeněk Maruna: Československá železniční vozidla, Knižnice monografií pro přátele železnic a železniční modeláře, řada II. - Nákladní vozy, vydalo Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1972

Ing. Zdeněk Maruna: Vozy pro přepravu uhlí, Ohlédnutí spíše historické, Železničář 3/1977

Ivo Mahel: Z minulosti „uhláků“, Dráha 11/2003

Ivo Mahel: „Uhláky“ ještě jednou, Dráha 2/2004

O „mobilizačních“ vozech Zsb vyšlo obsažné pojednání L. Lososa „Sanitní vlaky prvé republiky“ v časopise Svět železnice 1/2004. O jejich použití v osobní dopravě na „Pacifiku“ viz též Martin Navrátil: 120 let trati Nusle - Modřany, vydal K-Report 2002.

Informace o chladicích vozech a jejich modelech lze nalézt na Parostroji.

(zpět na rozcestník)                                                          (zpět na úvod)