zahlavi_para4

Parní lokomotivy  4                                                                                                                1 2 3 4  

434.1

Standardní nákladní lokomotiva z let 1918-1930 (zpočátku vyráběna ještě jako rakouská ř. 270). V počtu celkem 199 ks (včetně 34 trofejních po r. 1945) a různě upravovaná vyjížděla na hlavní trati, později  na méně náročné výkony včetně posunu. U ČSD řada zanikla v r. 1977, stroj 434.1100 se dochoval jako muzejní. Obrázek vznikl úpravou toho, který publikoval Nexus - zde je znázorněn původní baňatý komín „heligón“, který měly lokomotivy z výroby až do č. 119.

434.1H

524.101-106

Jistě nejúspěšnější buštěhradská konstrukce bývalé řady Va z  r. 1917 se stala základem pro slavnou ř. 524.1 ČSD. U Buštěhradské dráhy sloužila v postrkové službě z Buben do Veleslavína, na vejprtské trati vozila do r. 1938 všechny druhy vlaků. 524.102 dosloužila v Rumburku až v r. 1978. Obrázek odpovídá stavu po vyrobení.

524.1-BEB

524.2

(1 parní dóm)

Bývalá rakouská řada 180 byla u ČSD přeznačena na 523.0 a postupně do r. 1933 rekonstruována. Sloužila až do r. 1971 hlavně v severních Čechách v nákladní dopravě a na těžkém posunu. Známá je především z nasazení na moldavské dráze na všech druzích vlaků. 

524.2-1

524.2

(2 parní dómy)

Jiné provedení téže řady.

524.2-2

534.001-067

První provedení těžké nákladní lokomotivy z r. 1922. V provozu až do konce 60. let.

534.001

534.068-077

Další provedení téže řady z r. 1926.

534.068

623.0

Maďarská řada 651 soustavy Mallet (2 parní stroje), u ČSD nejprve pro nákladní vlaky na Košicko-bohumínské dráze, po r. 1930 postupně přesunuta do Jeseníků pro dopravu přes Ramzovské sedlo, kde se udržela až do r. 1953.

623.004

(zpět na rozcestník)                  (zpět na úvod)                  (předchozí parní lokomotivy)